Zrekrutujemy i przygotujemy do pracy zmotywowany zespół pracowników, którzy zostaną z Tobą na dłużej

Rekrutacje stałe to rozwiązanie idealne dla firm, które nie mają rozbudowanych działów rekrutacji, a chcą dotrzeć do wąskiego grona specjalistów, których na rynku pracy wciąż brakuje. Steam to baza pracowników klasy S: słownych, sumiennych i solidnych. Nasi kandydaci to sprawdzeni ludzie o różnych kwalifikacjach i kompetencjach.

Rekrutacje specjalistów

Weryfikujemy nie tylko kompetencje fachowe, menedżerskie i osobowe specjalistów, ale też sprawy formalne i motywację. W wysokospecjalistycznych rekrutacjach analizujemy też rekomendacje i przeprowadzamy fachowe testy, by dodatkowo potwierdzić ustalone indywidualnie kompetencje.

Leadów rekrutacyjnych
rocznie

zleceniobiorców w 900 zakładach w Polsce

procesów rekrutacyjnych
rocznie

Oferujemy więcej niż rekrutację

Pracujemy na to, by lepiej rozumieć potrzeby klientów, optymalizować procesy i zwiększać efektywność działania. Analizujemy rynek i konkurencję, tworzymy ogłoszenia i monitorujemy efekty, rozwijamy kadrę zarządzającą, organizujemy szkolenia wewnętrzne i wspieramy w codziennych wyzwaniach.

Przed podjęciem działań rekrutacyjnych badamy to, co dzieje sie na rynku, jakie stawki są atrakcyjne, jak działa konkurencja i co oferuje. Analizujemy też rynek pod kątem działań naszych klientów. Zdobyta wiedza to pierwszy krok do sukcesu rekrutacji.

Decyzja o wyborze odpowiedniego portalu i dodanie ogłoszenia to nie wszystko. Sprawdzamy, czy ogłoszenie jest efektywne, ile osób je wyświetliło, a ile zaaplikowało. Na bieżąco ulepszamy też ogłoszenie według zdobytych informacji.

Decyzje w procesie rekrutacyjnym podejmujemy dwuetapowo na bazie sześciu kluczowych kategorii, co zapewnia trafność w doborze kandydatów. Na bieżąco informujemy klienta o efektach i wyzwaniach, które napotkalismy. Z nami podjęcie decyzji i wybranie najlepszego kandydata staje się prostsze.

Badamy satysfakcję pracowników zarówno po pierwszym miesiącu, jak i po roku współpracy, dzięki czemu wiemy, co możemy robić lepiej. Przeprowadzamy też wywiady z ludźmi odchodzącymi z firmy (exit interview), by dobrze zrozumieć ich motywacje.

Rozwijamy kadrę zarządzającą, organizując warsztaty i szkolenia. Słuchamy menedżerów, pytamy o ich potrzeby i staramy się na nie reagować. Stawiamy na szkolenia, zdobywanie nowych kompetencji i dzielenie się wiedzą między działami.

Liczne szkolenia i konsultacje dają działowi rekrutacyjnemu przewagę i możliwość szybszego reagowania na nowe potrzeby. Obserwujemy rynek, zdobywamy nowe kompetencje i wiemy, jak rozmawiać z kandydatami, by sprawdzili się w pracy u naszych klientów.

Ważnym czynnikiem naszych sukcesów jest partnerstwo, wsparcie i doradztwo w codziennej pracy. Dział rekrutacyjny wymienia wiedzę z działem handlowym, operacyjnym i innymi, by skutecznie prowadzić proces pozyskiwania nowych ludzi w zmieniającym się środowisku.

Stabilność załogi,
produkcji, rozwoju

W ramach grupy kapitałowej dysponujemy obszerną bazą kandydatów o różnych kwalifikacjach i kompetencjach. Wiemy, jak zrekrutować zmotywowany zespół. Nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze, podczas gdy my prowadzimy ciągły proces rekrutacyjny.

60 pracowników
w 5 miesięcy

w 3 dni od złożenia zamówienia

36 osób z Ukrainy w 14 dni

Kogo możemy
znaleźć dla Ciebie?

Porozmawiajmy

Solidny team
fachowców

Rekruterzy, koordynatorzy, kierownicy regionów – to tylko część zespołu, który pracuje na Twój sukces. Każdego dnia współpracy możesz liczyć na pomoc naszych specjalistów w 5 biurach terenowych.

Zapewnia płynność działań rekrutacyjnych i nadzoruje Twoje zlecenie. Dba o dobrą komunikację, sprawnie organizuje pracę i zarządza procesem.

Wyznaczony, znający branżę rekruter monitoruje aktualną sytuację na rynku, by znaleźć solidnych, sumiennych ludzi do pracy u Ciebie.

Planuje i koordynuje działania głównie w obszarze administracyjnym. Zajmuje się m.in. korespondencją, umowami i dba o sprawny przepływ informacji.

Odpowiada za kontakt z klientem i dobiera najlepszą metodę realizacji zlecenia. Dba o to, aby usługi były dostarczane zgodnie z oczekiwaniami.

W codziennej pracy rozmawiasz również z działami BHP, obsługą klienta, księgowością i innymi. Wszyscy mają swój udział w powodzeniu projektu.

Jasny proces
rekrutacji

Dopasowujemy działania rekrutacyjne do Twoich potrzeb. Zależnie od tego, jakich pracowników poszukujesz, wybieramy najskuteczniejsze sposoby, żeby znaleźć odpowiednich ludzi.

Jeśli szukasz kogoś na podstawowe stanowiska, opracowujemy ogłoszenie według Twoich wymagań, publikujemy je w odpowiednio dobranych miejscach i przekazujemy Ci dane osób, które się zgłosiły. By przyspieszyć rekrutację, korzystamy też z naszej Bazy Kompetencji.

Dla stanowisk podstawowych, które wymagają dodatkowych kompetencji, poszerzamy nasze działania rekrutacyjne. Sprawdzamy, czy kandydaci rzeczywiście posiadają deklarowane umiejętności, np. znajomość języka, obsługę programu oraz potwierdzamy gotowość do podjęcia pracy.

Jeśli szukasz kogoś na stanowiska kluczowe, zapewniamy podstawowe działania, ale też weryfikujemy bardzo precyzyjnie wymagania dodatkowe. Upewniamy się, że kompetencje fachowe, menedżerskie i osobowe, ale też sprawy formalne i motywacja kandydata są zgodne z oczekiwaniami klienta.

Wysokospecjalistyczne rekrutacje, poza działaniami podstawowymi i weryfikacją dodatkowych wymagań, wymagają też analizy rekomendacji, fachowych testów i potwierdzenia ustalonych indywidualnie kompetencji. Nasz rekruter uczestniczy w dwóch etapach procesu i doradza w ostatecznym podjęciu decyzji.